Vegyi anyag nagykereskedelem Ragasztás-, és tömítéstechnika

Adatkezelési tájékoztató - Neosil.hu és tájékoztatás elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásáról

Felhívjuk a figyelmét, hogy a Neosil Kft. (a továbbiakban úgy is mint Társaság) a logisztikai bázis területén (2191 Bag, belterület 3003/63 hrsz.) mind kültéren, a Társaság tulajdonában lévő telek területén (értjük ez alatt a raktár előtt lévő parkolóhelyeket is), a raktárépület környezetében, illetve a felépítményekben: a raktárakban, a fogadóhelységben, és az irodák teljes területén elektronikus megfigyelő-, és rögzítő rendszert (kamerarendszert) üzemeltet.

A jelzett, megfigyelt területre belépő személy képmását, cselekvését rögzíti a kamerarendszer.

Társaságunk jól látható helyeken, ismertetőtáblák, matricák és kamera szimbólumok kihelyezésével jelzi ezt a tényt.
A felvételek készítésének céljai: veszélyes anyagok tárolása, testi épség védelme, vagyonvédelem, a parkoló autók vagyonvédelme és biztonsága, továbbá a jogsértések bizonyítása, esetleges balesetek dokumentálása.

A kamerás megfigyelés jogalapja: a kamerafelvételek rögzítésének jogalapja az üzemeltető jogos érdeke, mely a logisztikai bázis épülete és környezete épségének megőrzése, ellenőrzése, valamint a rendvédelem, rendfenntartás, és logisztikai bázison található vagyoni értékek védelmének megteremtése.

A kamerarendszer üzemeltetője, adatkezelő: Neosil Kft.

A felvételek megtekintésére kizárólag a Táraság ügyvezetője jogosult.

Az adatkezelési tájékoztató a Társaság honlapján (www.neosil.hu), illetve bagi fióktelepének irodájában papír alapon is megtekinthető.

A rögzített felvételeket a rendszer a felvételtől számított 2 napig tárolja, ezt követően azok automatikusan törlésre kerülnek. A kamerás megfigyelőrendszer hangot nem rögzít.

A rögzített felvételek tárolásának helye a Társaság bagi fióktelepe. Az érintett a felvételről, melyen képmása szerepel másolatot kérhet és kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a kamerarendszer működtetése a jogszabályoknak nem felel meg, úgy kérjük azt Társaságunk ügyvezetőjének címzett írásos észrevételében jelezze. Ilyen esetben Önnek joga van ahhoz is, hogy panaszt nyújtson be, vagy eljárást kezdeményezzen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) ([email protected], 1363 Budapest, Pf.: 9., székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.)

Jelen Tájékoztatásban nem szabályozott kérdésekben a Társaság Adatkezelési Tájékoztatója az irányadó, mely megtalálható a Társaság honlapján.

Nagytarcsa, 2023. 08. 08.

 

 

 

Kérdése van?

Értékesítőt keres?

Partnereink